[ Webhosting profitux.cz ]

 

Světelný meč


Světelný meč vždy byl hlavní a pověstnou zbraní Rytířů Jedi.V jejich nitru byl umístěn krystal,který ve spojení s energetickým článkem vyvolal kontrolovaný a stálý paprsek energie,schopný projít vším,kromě dalšího paprsku,silového pole,výstřelů z blasteru a některými mineráli.Paprsek (neboli čepel) vždy září barvou krystalu tak,že střed paprsku tvoří čistý tok energie a do stran se rozlétá ono barevné záření.Výroba světelného meče je tajemstvím všech Rytířů Jedi,které se předává pouze z Mistra na učedníka,není přípustné,aby tajemství jeho výroby znal tvor neznalý Síly.K ovládání světelného meče je totiž bezpodmínečně nutné,aby jeho majitel Sílu vesmíru cítil a ovládal,v opačném případě by mohlo dojít až ke smrtelným zraněním.Vyloučit se nedají amputace kterékoli končetiny a ani přeseknutí se vejpůl není utopie.Malí učedníci se proto učí s takzvanými tréninkovými meči - meči,jejichž čepel je nechopna projít jakýmkoliv materiálem,tudíž je bezpečná.Ovládnutí všech možností světelného meče trvá velmi dlouhou dobu a občas není technika boje vypilována ani po konci výcviku,ale Jedi se stejně časem a zkušenostmi zlepšuje do dokonalosti.Jediové jsou odpradávna cvičeni k odrážení střel z blasteru (jelikož na bitevním poli daleko častěji musí bránit galaxii před armádou s blastery,ne se Sithy ) ,což dává jejich Sithským protivníkům velkou výhodu - oni jsou naopak cvičeni k boji světelných mečů.Přesto však i Jediové zvládají bojové techniky,z nichž nejmocnější je zřejmě Vaapad.Při boji s technikou Vaapad je ovšem nemožné odrážet střely blasteru,takže v bitvě nemůže být použita,ale hodí se k boji jeden na jednoho nebo i proti přesile.Mistry ovládajícími Vaapad byli například Depa Villabu,Mace Windu nebo Darth Sidious,z nichž poslední dva jmenovaní spolu svedli čistě Vaapadovský souboj.Jedi nosí svůj meč připnutý na opasku,Sith jej většinou tasí z růkávu,tak jako Darth Sidious v EP III.Samo sebou,že meč nemusí být v rukou Jedi/Sitha jen tento obyčejný a jen jeden.Výjimkou totiž nejsou ani jedinci co s sebou nos dva jednoduché meče,nebo dvoubřitnou tyč.